Mining innovation for a sustainable future

Strategic innovation program for the Swedish Mining and Metal producing industry

Leverage call

13 January 2020

Tracemet - spårbarhet av metaller

SR P4 Norrbotten – Så ska metallernas ursprung spåras (swe)

Metallens ursprung i produkter spelar allt större roll för både konsument och producent. I projektet Tracemet som finansieras av SIP STRIM kommer man att ta fram ett system för att öka kännedom om…

2020-01-07

We summarize the year!

2019 is coming to an ending. It is SIP STRIM’s sixth year and therefore it was time for the six-year evaluation of the program. The six-year evaluation is a thorough review of the…

2019-12-19

Successful evaluation of SIP STRIM recommends continued financing of the program

Vinnova, the Swedish Energy Agency and Formas finance 17 strategic innovation programs for collaboration in research and innovation. It is a government investment of a total of SEK 8 billion and the programs…

2019-12-12

koppar

New project TraceMet: Now it becomes possible to follow the origin of the metal

That the need for metal and minerals increases with new technology is clear, and that it drives raw material production in countries that lack both environmental and work environment protection. Demand for sustainably…

2019-12-09

The Minister for Enterprise and Energy will initiate an investigation on the permit process for the mining and minerals industry

During Svemins höstmöte on 27 November the Mininster for Enterprise and Energy Ibrahim Baylan announced that an investigation on the permitting process will be initiated (film in Swedish).

2019-12-09

The innovator behind the innovations – special honorary prize from SIP STRIM

When the nominations for the newly established SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award began to roll in during this fall, it was clear to the jury that it would not be an easy…

2019-12-03

Event icon

Upcoming events

4 February 2020

Förstärkt bergmekanisk verklighet – Workshop

Tid: kl. 10.00-16.00 Plats: Vasagatan 16, Stockholm (Mitt emot centralstationen) Workshopen innehåller en mix av inspirationsföreläsningar och grupparbeten.…

11 February 2020

SIP STRIM Board meeting

12 –13 February 2020

2nd MINERS PhD Network Workshop – Challenges in the Swedish Mining Sector

Place: Elite Stora Hotellet, Drottninggatan, Örebro Site Visits: Zinkgruvan Mine and Epiroc Facility Program Program workshop Registration To…

24 March –25 December 2020

GMG Forum – Building a better world

After last year’s success with the Global Mining Guidelines Group’s “Future Mining Forum” in Luleå, we once again…

12 –13 May 2020

Bergforsk- och STRIMdagarna

13 May 2020

SIP STRIM Board meeting

2 September 2020

SIP STRIM Board meeting

1 October 2020

SIP STRIM Program day

Twitter

Metallens ursprung spelar allt större roll för konsument och producent. I projektet Tracemet tar man fram ett system för att spåra metallens ursprung.
https://www.sipstrim.se/sv/news/sa-ska-metallernas-ursprung-sparas-sveriges-radio-p4-om-projektet-tracemet/ #sipnytt #spårbarhet #tracemet #traceability #vinnova #svemin #ivl #lkab #boliden @sverigesradio

Nu blir det möjligt att följa metallens ursprung. SIP STRIM finansierar spårbarhetsprojekt som möjliggör val av rättvisa metaller för att nå de globala hållbarhetsmålen. #vinnova #traceability #spårbarhet #agenda2030 #sipnytt https://www.mynewsdesk.com/se/sip-strim/pressreleases/nu-blir-det-moejligt-att-foelja-metallens-ursprung-2951404

@SIMSmining @MobilarisGroup @SipStrim @Svemin_mining
Congratulation SIMS-partners Mobilaris for winning the great SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award!
#H2020 #Minesofthefuture #Attractiveworkplaces

Rektor Birgitta Bergvall Kåreborn @LTUniv om jakten på framtidens #kompetens till basindustrin. #mineralbidraget #höstmötet

Veronica Bjurulf från #NTA skolutveckling om att i tid ålder skapa intresse för #naturvetenskap och teknik. Viktigt del i #kompetensförsörjning #mineralbidraget #höstmötet

Load More...