För projektledare

Ur Vinnovas allmänna villkor för bidrag

  • Projektet ska vara representerat av minst en projektpartner vid konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom STRIM
  • Vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det Strategiska innovationsprogrammet STRIM, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten (t.ex. publicering oavsett medium och muntliga presentationer).
  • Projektet ingår inom det Strategiska innovationsprogrammet STRIM och ska samverka med programmets programkontor i genomförandet.

Mallar

Nya ppt-mallar kommer inom kort.

Logotyper

SIP STRIM

Logo finansiärer, liggande med svensk text

Logo finansiärer, stående,, svensk text

Logo finansiärer, liggande, eng text

Logo finansiärer, stående, eng text

Innovation Due Dilligence

Förfina din idé till en strategi. Innovation Due Dilligence är en metod för att bedöma och fånga den verkliga marknadspotentialen för tidiga innovationer. IDD togs fram i ett strategiskt SIP STRIM-projekt som samordnades av LTU Business tillsammans med RISE och SIP STRIM projektkontoret.

Innovation Due Dilligence

Vad behöver du?

Vilken information skulle du som projektledare vilja hitta här? Hör av dig!

FacebookTwitterLinkedInEmail