Innovationsidétävling

Pitcha och vinn 600 000 kr till förverkligandet av din innovationsidé!

Välkommen till SIP STRIMs årliga innovationsidétävling!

Tävlingen är en unik chans för leverantörer, entreprenörer och andra intressenter inom gruv- och metallindustrin att presentera sin idé och därigenom ges chansen att förverkliga den.

Du kan lämna in din idé fram till den 13 maj 2020. Juryn kommer därefter att att göra ett första urval, och de åtta bidrag som går vidare kommer sedan att få pitcha sin idé inför jury och publik den 10 juni på Euro Mine Expo i Skellefteå.

Vinnaren får 600 000 kr till förverkligandet av sin idé.


Viktiga datum

 • Deadline för inlämnande av idébeskrivning, 13 maj kl. 23.59
 • Besked om antagande till pitchevent, 25 maj
 • Deadline för att bekräfta deltagande vid pitchevent, 28 maj
 • Deadline för inlämnande av ppt till pitchningen, 3 juni
 • Pitchevent i Ljusgården på Luleå Science Park *, 10 juni
 • Vinnaren meddelas och presenteras på SIP STRIM webbsida senast 25 juni, kl. 12.00

*  Vi följer noga läget och utvecklingen kring Corona och Covid-19, och agerar efter de rekommendationer som ges. Eventuellt kan formatet för pitcheventet ändras för att möta kraven, exempelvis till att hållas i mindre gruppering eller via länk. Men tveka inte att skicka in din idé, en vinnare kommer att tas ut!


Pitchevent 10 juni på Ljusgården, Luleå Science Park

Pitcheventet hålls onsdag den 10 juni kl. 9.30-12.00 på Euro Mine Expo i Skellefteå.

Eventet är ett utmärkt tillfälle att träffa kreativa entreprenörer och mingla med folk från branschen. Varmt välkommen att delta som publik!

Registering för besökare

Öppnar inom kort.

 

Information med anledning av Corona och Covid-19

Vi följer noga läget och utvecklingen kring Corona och Covid-19, och agerar efter de rekommendationer som ges. Eventuellt kan formatet för pitcheventet ändras för att möta kraven, exempelvis till att hållas i mindre gruppering eller via länk. Men tveka inte att skicka in din idé, en vinnare kommer att tas ut!


Ansökan till idétävlingen

 • Ladda ned wordmall för anmälan av bidrag här: ansökningsblankett
 • Maila ditt bidrag på avsedd wordmall till: [email protected], senast den 13 maj 2020, kl. 23.59.
 • Beskriv er idé på ett kort och koncist sätt från ett lösnings/tekniskt perspektiv, samt marknad/kund perspektiv.
 • Teamet har stor betydelse för hur en idé har möjlighet att utvecklas och lyckas. Beskriv projektteamet under avsedd rubrik i ansökan.
 • Relatera till TRL för att beskriva idéns nuvarande status. Se TRL nedan.
 • Beskriv hur idén bidrar till och är kopplad till SIP STRIMs vision och strategiska områden.

Vem kan söka till SIP STRIMs innovationsidétävling?

Innovationsidétävlingen är öppen för småföretag, dvs. mikroföretag samt små och medelstora företag.  SMF-kategorin utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Mer infomation finns på: https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eu-definition-smf.pdf


Bedömningskriterier

Juryn kommer att ta hänsyn till följande kritiker vid sin bedömning.

 • TRL-nivå. SIP STRIM arbetar med tidiga skeden och söker idéer som ligger på teknisk utvecklingsnivå TRL 4-7.
 • Utvecklingspotential, kommersiell produkt eller implementering i verksamhet
 • Marknadspåverkan (unik produkt/tjänst på marknaden).
 • Innovationshöjd och graden av inverkansfaktor (impact) på identifierat problemområde och dess värdekedja.
 • Möjligheter till fortsatt finansiering fram till färdig produkt.
 • Bedömning av företaget/konsortiet som står bakom innovationsidén samt teamet/projektorganisationen.
 • Idén/projektets bidrag till SIP STRIMs vision och strategiska mål.

TRL – Technology Readiness Level: teknisk utvecklingsstatus på er lösning

Technology Readiness Level (TRL) är en metod som utvecklats inom Horizon 2020 för att beteckna en teknologis mognadsgrad. Mätsystemet ger en förståelse för teknologistatus i hela innovationskedjan.

Läs om TRL här


Pitcha och Tävlingsspråk

Tävlingen kommer att hållas på svenska. De tävlande som önskar kan pitcha och lämna in sin idé på engelska.

Var tävlande ges fem (5) minuter att pitcha sin idé, samt tre (3) minuter för frågor.


Resebidrag

Resebidrag (à 3000 kr) kan sökas av deltagare som blivit uttagen till pitchtävlingen.


Information om vinst

 • Vinnaren är berättigade vinstmedel om man uppfyller Vinnovas krav på finansiering. De innovationsidéer som redan erhållit stöd från Vinnova är inte berättigade till medel.
 • Vinnarna kommer att via ansökan/projektplan mer detaljerat få redogöra för hur man kommer att använda vinsten, samt vilka aktiviteter man planerar för att ta sin idé till nästa utvecklingssteg.

Så mycket stöd kan ges till en organisation

Maximalt tillåtet stöd av mindre betydelse är 200 000 euro per mottagare under de tre senaste beskattningsåren. För att räkna ut det högsta tillåtna stödet ska alla bidrag som beviljats enligt förordningen om stöd av mindre betydelse läggas ihop. I denna beräkning ska även bidrag till andra delar av koncernen räknas med.

Mer information finns på: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/


Jury

 • Matz Sandström, SIP STRIM (ordf.)
 • Göran Tuomas, LKAB
 • Lawrence Hooey, SIP STRIM
 • Monika Kristel Hernblom, Boliden
 • Per Storm, EIT RawMaterials
 • Susanne Gylesjö, Vinnova
 • Åke Kruuka, Epiroc

Material

 


Kontakt

Niclas Dahlström, SIP STRIM, [email protected]
Terese Ahlbäck, SIP STRIM, [email protected]


Vinnarna 2019

SIP STRIMs vinnare – Atium AB, ”Innovation för mer effektiv och hållbar rening av vatten från kvicksilver”

Juryns motivering: Kvicksilver är ett av de tio farligaste ämnena för mänsklig hälsa enligt WHO. Samtidigt är det ett omfattande globalt problem.  Många branscher däribland gruvbranschen hanterar kvicksilver i process- och avfallsvatten. Atium AB utvecklar en mer effektiv och hållbar teknik för att selektivt rena vatten från kvicksilver med ett återanvändningsbart filter. Metoden kan rena låga koncentrationer på ett energieffektivt sätt. Idén har en stor utvecklingspotential eftersom rening av kvicksilver är ett globalt behov, och dessutom finns förutsättningar att utveckla metoden till att rena vatten från andra tungmetaller.

EIT RawMaterials vinnare – ReVibe Energy, ”Trådlös inspelning och analys av vibrationer och chocker för övervakning av utrustning i gruv- och industriell miljö”

Juryns motivering: En innovation som för vår industri möjliggör mätning av vibrationer och chocker med hög precision och noggrannhet i utsatta och kritiska miljöer och effektiviserar design, process samt underhåll av processer och utrustning.

Läs mer


Vinnare 2018

SIP STRIMs vinnare – MBV Systems, ”3DPM”

Motivering: En väl utförd pitch som presenterar en idé som adresserar en viktig utmaning – realtidsmätning av granulär materialfragmentering. Det vinnande laget är högt kvalificerat och idén har potential att öka både resurseffektiviteten och energieffektiviteten.

EIT RawMaterials vinnareReVibe Energy AB, ”Powering the Industrial Internet of Things”

Motivering: En väl utförd pitch och ett högkvalificerat team med en innovativ och potentiellt energisparande teknik som är av stort intresse för EIT Raw Materials värdekedja.

Läs mer


Vinnare 2017

WideFind AB, ”Noggrann positionering inomhus”

Innan AB, ”VRSE System”

Läs mer


Vinnare 2016

ThingWave AB, ”Enhanced Mining Safety by Rock bolt Monitoring”

Sustainalube AB, ”Environmentally Friendly, Oil-Free, Lubricants”

 


Vinnare 2015

Minalyze AB, ”Potentialen av innovativ borrkärneskanning inom gruv- och prospekteringsindustrin”

Northern Mining Products AB, ”Dynamiska bergbultar för människa, miljö och ekonomi”

FacebookTwitterLinkedInEmail