Innovationsidétävling

Pitcha och vinn 600 000 kr till förverkligandet av din innovationsidé!

Välkommen till SIP STRIMs årliga innovationsidétävling!

Tävlingen är en unik chans för leverantörer, entreprenörer och andra intressenter inom gruv- och metallindustrin att presentera sin idé och därigenom ges chansen att förverkliga den.

Du kan lämna in din idé fram till den 13 maj 2020. Juryn kommer därefter att att göra ett första urval, och de åtta bidrag som går vidare kommer sedan att få pitcha sin idé inför jury och publik på ett digitalt pitchevent den 10 juni.

Vinnaren får 600 000 kr till förverkligandet av sin idé.


Viktiga datum

 • Deadline för inlämnande av idébeskrivning, 13 maj kl. 23.59
 • Besked om antagande till pitchevent, senast den 25 maj
 • Deadline för att bekräfta deltagande vid pitchevent, 28 maj
 • Deadline för inlämnande av ppt till pitchningen, 3 juni
 • Pitchevent, 10 juni
 • Vinnaren meddelas och presenteras på SIP STRIM webbsida senast 25 juni, kl. 12.00

 


Digitalt Pitchevent 10 juni

Pitcheventet hålls onsdag den 10 juni kl. 9.30-12.00 som ett digitalt event. Vi använder oss av tjänsten Zoom.

Eventet är ett utmärkt tillfälle att lyssna till kreativa entreprenörer och få nya idéer. Varmt välkommen att delta som publik!

Förberedelser för pitchande, 9 juni

För de tävlande som tas ut att pitcha sin idé kommer vi att hålla ett förmöte den 9 juni. Där ges du möjlighet att träna, få lite tips och trix att tänka på och vi säkerställer att vi kan leverera ett event av hög klass. Vi kommer att använda oss av tjänsten Zoom för eventet.

 

Registering till pitchevent

Program pitchevent

09.30
Anslutningen öppnas för uppkoppling

09.45
Välkommen, Niclas Dahlström, SIP STRIM
Det här är SIP STRIM, Jenny Greberg, SIP STRIM

10.00
Introduktion av innovationsidétävlingen samt reflektioner från fjolårsvinnaren Atium AB.

10.15
4 pitchar

10.55
Paus och fika

11.10
4 pitchar

11.50-12.00
Avslutande ord

 


Ansökan till idétävlingen

 • Ladda ned wordmall för anmälan av bidrag här: ansökningsblankett
 • Maila ditt bidrag på avsedd wordmall till: terese.ahlback@sipstrim.se, senast den 13 maj 2020, kl. 23.59.
 • Beskriv er idé på ett kort och koncist sätt från ett lösnings/tekniskt perspektiv, samt marknad/kund perspektiv.
 • Teamet har stor betydelse för hur en idé har möjlighet att utvecklas och lyckas. Beskriv projektteamet under avsedd rubrik i ansökan.
 • Relatera till TRL för att beskriva idéns nuvarande status. Se TRL nedan.
 • Beskriv hur idén bidrar till och är kopplad till SIP STRIMs vision och strategiska områden.

Vem kan söka till SIP STRIMs innovationsidétävling?

Innovationsidétävlingen är öppen för småföretag, dvs. mikroföretag samt små och medelstora företag.  SMF-kategorin utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Mer infomation finns på: https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eu-definition-smf.pdf


Bedömningskriterier

Juryn kommer att ta hänsyn till följande kritiker vid sin bedömning.

 • TRL-nivå. SIP STRIM arbetar med tidiga skeden och söker idéer som ligger på teknisk utvecklingsnivå TRL 4-7.
 • Utvecklingspotential, kommersiell produkt eller implementering i verksamhet
 • Marknadspåverkan (unik produkt/tjänst på marknaden).
 • Innovationshöjd och graden av inverkansfaktor (impact) på identifierat problemområde och dess värdekedja.
 • Möjligheter till fortsatt finansiering fram till färdig produkt.
 • Bedömning av företaget/konsortiet som står bakom innovationsidén samt teamet/projektorganisationen.
 • Idén/projektets bidrag till SIP STRIMs vision och strategiska mål.

TRL – Technology Readiness Level: teknisk utvecklingsstatus på er lösning

Technology Readiness Level (TRL) är en metod som utvecklats inom Horizon 2020 för att beteckna en teknologis mognadsgrad. Mätsystemet ger en förståelse för teknologistatus i hela innovationskedjan.

Läs om TRL här


Pitcha och Tävlingsspråk

Tävlingen kommer att hållas på svenska. De tävlande som önskar kan pitcha och lämna in sin idé på engelska.

Var tävlande ges fem (5) minuter att pitcha sin idé, samt tre (3) minuter för frågor.


Resebidrag

Eftersom årets Pitchevent kommer att hållas digitalt kommer inte reseersättning att kunna sökas.

 


Information om vinst

 • Vinnaren är berättigade vinstmedel om man uppfyller Vinnovas krav på finansiering. De innovationsidéer som redan erhållit stöd från Vinnova är inte berättigade till medel.
 • Vinnarna kommer att via ansökan/projektplan mer detaljerat få redogöra för hur man kommer att använda vinsten, samt vilka aktiviteter man planerar för att ta sin idé till nästa utvecklingssteg.

Så mycket stöd kan ges till en organisation

Maximalt tillåtet stöd av mindre betydelse är 200 000 euro per mottagare under de tre senaste beskattningsåren. För att räkna ut det högsta tillåtna stödet ska alla bidrag som beviljats enligt förordningen om stöd av mindre betydelse läggas ihop. I denna beräkning ska även bidrag till andra delar av koncernen räknas med.

Mer information finns på: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/


Jury

 • Matz Sandström, SIP STRIM (ordf.)
 • Göran Tuomas, LKAB
 • Lawrence Hooey, SIP STRIM
 • Monika Kristel Hernblom, Boliden
 • Per Storm, EIT RawMaterials
 • Susanne Gylesjö, Vinnova
 • Åke Kruuka, Epiroc

Material

 


Kontakt

Niclas Dahlström, SIP STRIM, niclas.dahlstrom@sipstrim.se
Terese Ahlbäck, SIP STRIM, terese.ahlback@sipstrim.se


Anmälan till pitchevent den 10 juni
– för åhörare och pitchare

Det digitala pitcheventet går av stapeln onsdag den 10 juni, kl. 9.45-12.00.

Eventet är ett utmärkt tillfälle att lyssna till kreativa entreprenörer och få nya idéer. Varmt välkommen att delta som publik!

Vinnarna 2019

SIP STRIMs vinnare – Atium AB, ”Innovation för mer effektiv och hållbar rening av vatten från kvicksilver”

Juryns motivering: Kvicksilver är ett av de tio farligaste ämnena för mänsklig hälsa enligt WHO. Samtidigt är det ett omfattande globalt problem.  Många branscher däribland gruvbranschen hanterar kvicksilver i process- och avfallsvatten. Atium AB utvecklar en mer effektiv och hållbar teknik för att selektivt rena vatten från kvicksilver med ett återanvändningsbart filter. Metoden kan rena låga koncentrationer på ett energieffektivt sätt. Idén har en stor utvecklingspotential eftersom rening av kvicksilver är ett globalt behov, och dessutom finns förutsättningar att utveckla metoden till att rena vatten från andra tungmetaller.

EIT RawMaterials vinnare – ReVibe Energy, ”Trådlös inspelning och analys av vibrationer och chocker för övervakning av utrustning i gruv- och industriell miljö”

Juryns motivering: En innovation som för vår industri möjliggör mätning av vibrationer och chocker med hög precision och noggrannhet i utsatta och kritiska miljöer och effektiviserar design, process samt underhåll av processer och utrustning.

Läs mer


Vinnare 2018

SIP STRIMs vinnare – MBV Systems, ”3DPM”

Motivering: En väl utförd pitch som presenterar en idé som adresserar en viktig utmaning – realtidsmätning av granulär materialfragmentering. Det vinnande laget är högt kvalificerat och idén har potential att öka både resurseffektiviteten och energieffektiviteten.

Metal Supply – Gigantgruva testar svensk teknik

EIT RawMaterials vinnareReVibe Energy AB, ”Powering the Industrial Internet of Things”

Motivering: En väl utförd pitch och ett högkvalificerat team med en innovativ och potentiellt energisparande teknik som är av stort intresse för EIT Raw Materials värdekedja.

Läs mer


Vinnare 2017

WideFind AB, ”Noggrann positionering inomhus”

Innan AB, ”VRSE System”

Läs mer


Vinnare 2016

ThingWave AB, ”Enhanced Mining Safety by Rock bolt Monitoring”

Sustainalube AB, ”Environmentally Friendly, Oil-Free, Lubricants”

 


Vinnare 2015

Minalyze AB, ”Potentialen av innovativ borrkärneskanning inom gruv- och prospekteringsindustrin”

Northern Mining Products AB, ”Dynamiska bergbultar för människa, miljö och ekonomi”

FacebookTwitterLinkedInEmail