Innovationsidétävling

Vinnarna i SIP STRIM och EIT RawMaterials innovationsidétävling 2019

Nu är vinnarna utsedda i SIP STRIM och EIT RawMaterials årliga innovationsidétävling. Utifrån de drygt 30 bidrag som lämnades in till tävlingen plockade juryn ut de tolv vassaste innovationerna som gick vidare till pitcheventet på Luleå Science Park den 13 februari. Juryn har överlagt och nu står det klart att vinnarna blev Atium AB och ReVibe Energy, vilka får 600 000 kr var till att förverkliga sin idé.

Atium AB vann pris för sin lösning för en mer effektiv och hållbar rening av vatten från kvicksilver. Emma Ericson och Johan Björkquist som har drivit Atium ihop 1,5 år står bakom idén tillsammans med forskaren Björn Wickman.

– Det känns helt otroligt, vi är så glada och tacksamma, säger Emma Ericson. Vinsten gör det möjligt för oss att ta fram en småskalig prototyp som vi kan testa med potentiella kunder. Att validera tekniken i liten skala är enormt viktigt för att kunna attrahera både kunder och investerare i framtiden, för att senare kunna skala upp tekniken.

Det andra priset delades ut av EIT RawMaterials och gick till ReVibe Energy för deras innovativa lösning med trådlös inspelning och analys av vibrationer och chocker för övervakning av utrustning i gruv- och industriell miljö.

– Vi är otroligt glada och entusiastiska över att EIT RawMaterials precis som vi själva ser potentialen som finns inom gruvsektorn med vår nya produkt ReLog, säger Viktor Börjesson på ReVibe Energy. Genom mer precisa vibrationsmätningar blir det enklare för våra kunder att förstå och hantera sina maskiner och tillgångar, ett steg närmare en väl genomförd digitalisering av gruvsektorn.

SIP STRIMs vinnare

Atium AB, ”Innovation för mer effektiv och hållbar rening av vatten från kvicksilver”

Juryns motivering: Kvicksilver är ett av de tio farligaste ämnena för mänsklig hälsa enligt WHO. Samtidigt är det ett omfattande globalt problem.  Många branscher däribland gruvbranschen hanterar kvicksilver i process- och avfallsvatten. Atium AB utvecklar en mer effektiv och hållbar teknik för att selektivt rena vatten från kvicksilver med ett återanvändningsbart filter. Metoden kan rena låga koncentrationer på ett energieffektivt sätt. Idén har en stor utvecklingspotential eftersom rening av kvicksilver är ett globalt behov, och dessutom finns förutsättningar att utveckla metoden till att rena vatten från andra tungmetaller.

EIT RawMaterials vinnare

ReVibe Energy, ”Trådlös inspelning och analys av vibrationer och chocker för övervakning av utrustning i gruv- och industriell miljö”

Juryns motivering: En innovation som för vår industri möjliggör mätning av vibrationer och chocker med hög precision och noggrannhet i utsatta och kritiska miljöer och effektiviserar design, process samt underhåll av processer och utrustning.

Dessa har gått vidare till pitcheventet

Utifrån drygt 30 ansökningar har juryn plockat ut de tolv som gått vidare i tävlingen och får pitcha sin idé. Du kommer att få lyssna på följande:

 • Synchronized array-based accurate time system for deep mines
 • Innovation för mer effektiv och hållbar rening av vatten från kvicksilver
 • Möjliggörande teknik för en cirkulär ekonomi
 • Teknik & Process stöd – Livräddning på distans, I Väntan På att Ambulans anländer till olycksplats under jord
 • Trådlös inspelning och analys av vibrationer och chocker för övervakning av utrustning i gruv- och industriell miljö
 • Innovative Particle Production Technology for ITO from Primary and Secondary Source Materials
 • Ny dynamisk bergbult
 • PlantSmith
 • Rocks Comminution using High Power Microwaves – MicrowaveCrusher
 • Partikelseparator för effektiv separation av mikro-nanopartiklar vid metallutvinning i anrikningsprocessen
 • Säkrare och effektivare gruvor med EXI-bolt
 • Trafikstyrning i gruvmiljö

Pitcha och vinn 600 000 kr till förverkligandet av din innovationsidé!

Välkommen till SIP STRIM och EIT RawMaterials årliga innovationsidétävling! Tävlingen är en unik chans för leverantörer, entreprenörer och andra intressenter inom gruv- och metallindustrin att presentera sin idé och därigenom ges chansen att förverkliga den.

En tävling – Två vinnare

Två vinnare kommer att utses, en av SIP STRIM och en av EIT RawMaterials. Varje vinnare får 600 000 kr till förverkligandet av sin idé.

SIP STRIM arbetar med tidiga skeden och söker idéer som ligger på teknisk utvecklingsnivå TRL 4-7. EIT RawMaterials arbetar från tidiga skeden till mogna start-ups, men söker i denna tävling idéer på utvecklingsnivå TRL 4-8.

Du kan lämna in din idé fram till den 21 januari 2019. Juryn kommer därefter att att göra ett första urval, och de tolv bidrag som går vidare kommer sedan att få pitcha sin idé inför jury och publik den 13 februari. Vinnarna kommer att meddelas senast den 1 mars, och prisutdelningen kommer att hållas på Bergforskdagarna 15-16 maj i Luleå.

 

Viktiga datum

 • Deadline för inlämnande av idébeskrivning, 21 januari
 • Besked om antagande till pitchevent, 25 januari
 • Deadline för att bekräfta deltagande vid pitchevent, 1 februari
 • Deadline för inlämnande av ppt till pitchningen, 8 februari
 • Pitchevent på Luleå Science Park, 13 februari
 • Vinnaren meddelas senast 1 mars
 • Prisutdelning  på Bergforskdagarna, 15-16 maj

 

Pitchevent den 13 februari

Pitcheventet hålls onsdag den 13 februari kl. 10-15.30 på Luleå Science Park (Aurorum 1C), och är ett utmärkt tillfälle att träffa kreativa entreprenörer och mingla med folk från branschen. Varmt välkommen att delta som publik!

Registreringen har stängt, kontakta [email protected] om du vill delta vid eventet.

Program

10.00 Kaffe, mingel och registrering
10.15 Välkommen, SIP STRIM och EIT RawMaterials
10.25 SIP STRIM och öppna utlysningar, Jenny Greberg, SIP STRIM
10.40 EIT RawMaterials och kommande utlysningar, Katarina Öqvist, EIT RawMaterials North AB
10.55 Introduktion av idétävlingen samt reflektioner från fjolårsvinnaren
11.15 Företag pitchar sina innovationsidéer
12.00-12.20 Samling för fotografering och intervjuer
12.00 Lunch och mingel
13.00 Företag pitchar sina innovationsidéer
13.50 Fika med mingel
14.20 Företag pitchar sina innovationsidéer
15.00-15.30 Summering och avslut

Ansökan till idétävlingen

 • Ladda ned wordmall för anmälan av bidrag här: ansökningsformulär
 • Maila ditt bidrag på avsedd wordmall till: [email protected], senast den 21 januari 2019.
 • Beskriv er idé på ett kort och koncist sätt från ett lösnings/tekniskt perspektiv, samt marknad/kund perspektiv.
 • Teamet har stor betydelse för hur en idé har möjlighet att utvecklas och lyckas. Beskriv projektteamet under avsedd rubrik i ansökan.
 • Relatera till TRL samt CRL för att beskriva idéns nuvarande status. Se TRL/CRL i bild nedan.
  • TRL, Technology readiness level: teknisk utvecklingsstatus på er lösning
  • CRL, Customer readiness level: möjlighet att utnyttjas av kund
 • Beskriv hur idén bidrar till och är kopplad till SIP STRIMs och EIT RawMaterials visioner och strategiska mål.

TRL

 

TRL 9, Systemet beprövat i operationell miljö. Fullt kommersiell gångbar applikation och teknologin tillgänglig för konsumenten.
TRL 8, Systemet komplett och bekräftat. Tekniklösning som är den första i sitt slag. Tillverkningsproblem lösta.
TRL 7, Systemprototyp demonstrerad i avsedd operationell miljö i för-kommersiell skala.
TRL 6, Teknologin demonstrerad i relevant miljö. Prototypsystem testade i avsedd miljö och med avsedd prestanda.
TRL 5, Teknologin validerad i relevant miljö. Storskaliga prototyper testade i avsedd miljö.
TRL 4, Teknologin bekräftad i lab. Småskaliga prototyper konstruerade i lag finns.
TRL 3, Experimentella belägg finns. Tillämpad forskning. De första laboratorietester är gjorda.
TRL 2, Teknologikoncept finns formulerat. Både koncept och applikationer finns definierade.
TRL 1, Basforskning. Principer finns antagna med experimentella belägg saknas.

CRL

CRL 9, Bred försäljning.
CRL 8, Första produkten såld.
CRL 7, Testas hos kund eller första testexemplar till försäljning.
CRL 6, Produktens fördelar är bekräftade genom partnerskap och/eller test hos kund.
CRL 5, Fastställt intresse för produkten samt fastställd relation med målgrupp finns.
CRL 4, Fastställda problem/behov från fler kunder och/eller användare.
CRL 3, Första återkoppling fastställd.
CRL  2, Identifierade specifika behov på marknaden.
CRL  1, Hypoteser om eventuella behov på marknaden.

 

Bedömningskriterier

Juryn kommer att ta hänsyn till följande kritiker vid sin bedömning.

 • TRL-nivå (SIP STRIM 4-7, EIT RawMaterials 4-8)
 • CRL-nivå (SIP STRIM 1-3, EIT RawMaterials 3-7)
 • Utvecklingspotential, kommersiell produkt eller implementering i verksamhet
 • Marknadspåverkan (unik produkt/tjänst på marknaden)
 • Innovationshöjd och graden av inverkansfaktor (impact) på identifierat problemområde och dess värdekedja
 • Möjligheter till fortsatt finansiering fram till färdig produkt
 • Bedömning av företaget/konsortiet som står bakom innovationsidén samt teamet/projektorganisationen
 • Idén/projektets bidrag till SIP STRIMs och EIT RawMaterials visioner och strategiska mål

 

Pitcha och Tävlingsspråk

Tävlingen kommer att hållas på svenska. De tävlande som önskar kan pitcha och lämna in sin idé på engelska.

Var tävlande ges 8 minuter att pitcha sin idé, samt 2 minuter för frågor.

 

Resebidrag

Resebidrag (à 3000 kr) kan sökas av deltagare som blivit uttagen till pitchtävlingen.

 

Information om vinst

 • Vinnaren som utses av SIP STRIM är berättigade till vinstmedel om man uppfyller Vinnovas krav på finansiering. De innovationsidéer som redan erhållit stöd från Vinnova är inte berättigade till medel.
 • Vinnaren som utses av EIT RawMaterials är berättigad vinstmedel om man uppfyller EIT RawMaterials krav på finansiering. (info eng.)
 • Vinnarna kommer att via ansökan/projektplan mer detaljerat få redogöra för hur man kommer att använda vinsten, samt vilka aktiviteter man planerar för att ta sin idé till nästa utvecklingssteg.

Jury

Matz Sandström, SIP STRIM (ordförande)
Katarina Öquist, EIT RawMaterials
Susanne Gylesjö, Vinnova
Åke Kruukka, Epiroc
Monika Kristel Hernblom, Boliden Smelters
Matthias Wimmer, LKAB
Åsa Gabrielsson, Epiroc

 

Material

 

Kontakt

Niclas Dahlström, LTU Business, [email protected]
Katarina Öquist, EIT RawMaterials, [email protected]
Terese Mella, SIP STRIM, [email protected]

 

Tävlingen är ett samarbete mellan SIP STRIM och EIT RawMaterials.

              

FacebookTwitterLinkedInEmail