Utlysningar

Breda utlysningar som täcker alla STRIM:s tematiska områden genomförs regelbundet. De finansierade innovationsprojekten ska bidra till att stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins hållbarhet och konkurrenskraft, exempelvis genom nya tekniska landvinningar.

De projekt som finansieras kan vara av typen förstudie, fullskaleprojekt eller pilotprojekt.

Projektansökningarna utvärderas av en extern bedömargrupp. Denna lämnar en rekommendation till STRIM:s styrelse som efter tematisk genomgång lämnar ett beslut till Vinnova. Därefter fattar Vinnova det formella beslutet om vilka projektet som beviljas och handlägger sedan dessa.

Utöver STRIM:s breda utlysningar finns också möjlighet för befintliga projekt att söka planeringsbidrag för att växla upp hela eller delar av sitt STRIM-projekt.

Ansök
senast
7 Nov
2018

STÄNGD - SIP STRIM årliga utlysning

Utlysningen gäller kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som adresserar de utmaningar som definierats av STRIM-agendan.

Planerad utlysningsbudget är 25 miljoner kronor. För förstudier kan max 500 000 kr sökas och för ett fullskaligt innovationsprojekt kan max 10 miljoner kr sökas. För fullskaleprojekt och pilotprojekt ska minst 50% av de stödberättigande kostnaderna täckas av projektparter och för förstudier minst 25%.

Ansökningarna kommer att bedömas av internationella bedömare. Vi rekommenderar därför att projektbeskrivningen skrivs på̊ engelska. Endast juridiska personer med organisationsnummer kan beviljas bidrag.

 

Nytt för i år är att jämställdhetsaspekter finns med som bedömningskriterier. Läs mer om detta på https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/

Se den fullständiga utlysningen för mer information.

Viktiga datum

Öppningsdatum 17 maj 2018
Sista ansökningsdag 7 november 2018 klockan 14:00
Senaste beslutdatum 26 februari 2019
Projektstart tidigast 1 mars 2019
Projektstart senast 1 juni 2019

Observera att dessa datum är preliminära och kan komma att uppdateras.

Ansök
senast
14 Nov
2019

Utlysning för planeringsbidrag

Det strategiska innovationsprogrammet STRIM och Vinnova bjuder in alla aktörer som har eller har haft projekt finansierade av STRIM att söka planeringsbidrag för uppväxling av sina projekt genom internationella initiativ.

Uppväxling kan gälla hela projekt eller delar av projekt och syftar till att skriva ansökningar (med tillhörande aktiviteter) som kan leda till finansiering av fortsatt arbete baserat på aktiviteter och resultat från projekt finansierade av STRIM.

Ni hittar hela utlysningstexten här: pdf

Viktiga datum

Öppningsdatum 18 decemberber 2018
Sista ansökningsdag  14 november 2019
Senaste beslutdatum löpande
Projektstart tidigast löpande
Projektstart senast 10 december 2019

FacebookTwitterLinkedInEmail