Utlysningar

Breda utlysningar som täcker alla SIP STRIM:s tematiska områden genomförs regelbundet. De finansierade innovationsprojekten ska bidra till att stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins hållbarhet och konkurrenskraft, exempelvis genom nya tekniska landvinningar.

De projekt som finansieras kan vara av typen förstudie, fullskaleprojekt eller pilotprojekt.

Projektansökningarna utvärderas av en extern bedömargrupp. Denna lämnar en rekommendation till SIP STRIM:s styrelse som efter tematisk genomgång lämnar ett beslut till Vinnova. Därefter fattar Vinnova det formella beslutet om vilka projektet som beviljas och handlägger sedan dessa.

Utöver SIP STRIM:s breda utlysningar finns också möjlighet för befintliga projekt att söka planeringsbidrag för att växla upp hela eller delar av sitt SIP STRIM-projekt.

Ansök
senast
14 Nov
2019

Utlysning för planeringsbidrag

Det strategiska innovationsprogrammet STRIM och Vinnova bjuder in alla aktörer som har eller har haft projekt finansierade av SIP STRIM att söka planeringsbidrag för uppväxling av sina projekt genom internationella initiativ.

Uppväxling kan gälla hela projekt eller delar av projekt och syftar till att skriva ansökningar (med tillhörande aktiviteter) som kan leda till finansiering av fortsatt arbete baserat på aktiviteter och resultat från projekt finansierade av SIP STRIM.

Ni hittar hela utlysningstexten här: pdf

Viktiga datum

Öppningsdatum 18 december 2018
Sista ansökningsdag  14 november 2019
Senaste beslutdatum löpande
Projektstart tidigast löpande
Projektstart senast 10 december 2019

FacebookTwitterLinkedInEmail