Svensk gruvnärings nuvarande och framtida förhållande till biologisk mångfald


Pågående

2019-11-01

Ecogain

Tove Hägglund

2020-12-31

Syftet med projektet är att på en övergripande, strategisk nivå göra en nulägesbeskrivning och framtidsanalys över den svenska gruvbranschens förhållande till biologisk mångfald. Syftet är även att peka ut målsättningar och strategier för hur branschen i framtiden ska kunna verka utan netto-förluster av biologisk mångfald.

FacebookTwitterLinkedInEmail