Samhälle och gruva


Pågående

2019-06-01

AKK Arcticcon

Anna Kostet

2019-12-31

Projektets syfte är att utveckla bättre metoder för att skapa acceptans för nya gruvor, och att identifiera och föreslå förbättringar i lagstiftningen som gör att beslutsunderlag omfattar både de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna och processen att väga de olika faktorerna mot varandra. Att på evidensbaserat sätt utveckla aktiviteter som stärker samhället kring gruvan och stärker jämställdhetsaspekten i gruvnäringen, men också i samhället runt omkring. Allt detta för att säkra kompetensförsörjning och hållbart samhälle kring en gruvetablering i en landsbygdskommun.

FacebookTwitterLinkedInEmail