Renframställning av tellur med hjälp av jonvätske-vätskeextraktion


Återvinning och metallurgiReningVätske-vätskeextraktion med joner
500 000 SEK

Avslutat

2018-06-01

Luleå tekniska universitet

Johanne Mouzon

2018-12-31
FacebookTwitterLinkedInEmail