Attraktiv råvaruförsörjning


Mineralteknik
500 000 SEK

Avslutat

2014-07-01

Kungliga Tekniska högskolan

Anders Tilliander

2015-02-28

Syfte och mål
Syftet med förstudien är att skapa en färdplan för fortsatt utveckling och att utveckla metoder som ska användas. I slutet av projektet ska det vara klart vilka malmbaser, metaller, produktionsvägar och processer som bör ingå i ett huvudprojekt samt vilka andra företag som bör bjudas in till projektet. Slutligen skall ett projektförslag för ett huvudprojekt utformas. Detta har skett och ett projektförslag bearbetas just nu för utlysningen som stänger 2015-03-10.

Upplägg och genomförande
Projektupplägget var att dela upp arbetet i tre Work package (WP:n) med möten i slutet på varje WP för att alla kunde diskutera igenom resultaten och planera fortsättningen på projektarbetet. Svaren och diskussionerna från dessa WP:n gav oss det material vi behövde för att klargöra hur en fortsättningsansökan skall se ut.

Förväntade resultat
Projektet har gett ny kunskap som genererar en ansökan om huvudprojekt inom området, vilket var det förväntade utfallet.

FacebookTwitterLinkedInEmail