Organisation

SIP STRIM leds av en styrelse vars medlemmar utses av de olika organisationer som samverkar inom programmet. Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret som finns vid Luleå tekniska universitet. Dessutom finns ett rådgivande organ, arbetsutskottet, som tillsammans med programkontoret ansvarar för den tematiska utvecklingen av SIP STRIM:s fokusområden.

Alla som kan bidra till att realisera SIP STRIM-agendans mål och visioner är välkomna att delta i SIP STRIMs aktiviteter.

Styrelse

Pia Lindström, Boliden (tf. ordf.)
Monika Kristel Hernblom, Boliden (suppl)
Susanne Rostmark, LKAB
Göran Tuomas, LKAB (suppl)
Åsa Gabrielsson, Epiroc
Anders Gustafsson, Zinkgruvan Mining
Katarina Malaga, RISE
Johan Eriksson, Swerim (suppl)
Karin Högdahl, Uppsala universitet
Thomas Kalscheuer, Uppsala universitet (suppl)
Pär Weihed, Luleå tekniska universitet
Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet (suppl)

Adjungerade:
Susanne Gylesjö, Vinnova,
Maria Sunér Fleming, Svemin

Programkontor

Jenny Greberg, programdirektör
Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig
Terese Mella, kommunikationsansvarig
Matz Sandström, projektledare
Niclas Dahlström, projektledare

Arbetsutskott

Niklas Juhojuntti, LKAB
Nikolaos Arvanitidis, SGU
Peter Holmes, Uppsala Universitet
Åke Krukka, Epiroc
Lars Malmgren, LKAB
Erling Nordlund, LTU
Hamid  Manoucheheri, Sandvik
Kari Niiranen, LKAB
Anders Sand, Boliden
Johan Eriksson, Swerim
Monika Hernblom, Boliden
Karin Willquist, RISE
Lars-Åke Lindahl, Svemin
Lotta Lauritz, LKAB
Patrik Söderholm, LTU
Lena Abrahamsson, LTU
Kurt-Ove Åhs, Boliden
Pär-Erik Martinsson, SIP PiiA
Rikard Mäki, Boliden
Robert Mäkelä, ABB

FacebookTwitterLinkedInEmail