Organisation

STRIM leds av en styrelse vars medlemmar utses av de olika organisationer som samverkar inom programmet. Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret som finns vid Luleå tekniska universitet. Dessutom finns ett rådgivande organ, arbetsutskottet, som tillsammans med programkontoret ansvarar för den tematiska utvecklingen av STRIM:s fokusområden.

Alla som kan bidra till att realisera STRIM-agendans mål och visioner är välkomna att delta i STRIMs aktiviteter.

Styrelse

Ing-Mari Andersson Drugge, Boliden (ordf.)
Anders Gustafsson (Zinkgruvan Mining)
Susanne Rostmark (LKAB)
Mikael Ramström (Epiroc)
Katarina Malaga (RISE)
Karin Högdahl (Uppsala Universitet)
Pär Weihed (Luleå Tekniska Universitet)

Programkontor

Anna Utsi, programchef
Jenny Greberg, programansvarig teknologi och innovation
Sabine Mayer, programansvarig
Matz Sandström, programansvarig
Terese Mella, kommunikatör och eventkoordinator

Arbetsutskott

Niklas Juhojuntti, LKAB
Nikolaos Arvanitidis, SGU
Peter Holmes, Uppsala Universitet
Åke Krukka, Epiroc
Lars Malmgren, LKAB
Erling Nordlund, LTU
Hamid  Manoucheheri, Sandvik
Kari Niiranen, LKAB
Anders Sand, Boliden
Johan Eriksson, Swerim
Monika Hernblom, Boliden
Karin Willquist, RISE
Lars-Åke Lindahl, Svemin
Lotta Lauritz, LKAB
Patrik Söderholm, LTU
Lena Abrahamsson, LTU
Kurt-Ove Åhs, Boliden
Pär-Erik Martinsson, SIP PiiA
Rikard Mäki, Boliden
Robert Mäkelä, ABB

FacebookTwitterLinkedInEmail