Ta chansen och tyck till om SIP STRIMs strategiska agenda!

2018-12-21

Den strategiska innovationsagenda (STRIM-agendan) som är grunden för det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM har uppdateras under hösten. Som ett sista steg i agendaarbetet ges nu intresserade aktörer en chans att komma med synpunkter på de dokument som har arbetats fram.

De nio tematiska områdena som är relaterade till primära och sekundära råvaror finns kvar och för varje område definieras den forskning och innovation som behövs i kort, medellångt och långt perspektiv. Nytt för agendan är ett inledande kapitel som beskriver utmaningar, drivkrafter och vision för branschen. Samtliga texter är öppna för konsultation.

Den uppdaterade agendan ska beslutas av styrelserna i SIP STRIM och Svemin i februari respektive mars och kommer sedan att presenteras på Bergforskdagarna i maj.

Ta chansen och tyck till om den framtida STRIM-agendan! Du mailar dina kommentarer till Petra Åhl, petra.ahl@ducitinnovation.se och Kent Tano, kent.tano@telia.com
Ange i e-posttiteln vilken del av agendan som kommentarerna avser.

Deadline för kommentarer är 16 januari.

 

Dokument för synpunkter

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

De fem första innovationsprogrammen genomgår sexårsutvärdering

Under året kommer de fem strategiska innovationsprogram som startade 2013 att genomgå en sexårsutvärdering. Finansiärerna Vinnova, Formas och Energimyndigheten har upphandlat Faugert & Co för göra en grundlig utvärdering av SIP Lighter, SIP…

2019-03-19

Ny programdirektör för SIP STRIM

Från början av året har Jenny Greberg tillträtt som ny programdirektör för SIP STRIM, det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri. Jenny som tidigare har varit Teknik- och innovationsansvarig inom programmet övertar…

2019-03-19

Cross SIP-samarbete inom projektstöd

De strategiska innovationsprogrammen (SIP:arna) genomför en rad olika insatser för att stimulera och utveckla innovation inom respektive område. Det kan handla om matchmaking, olika nätverk, träffar och möten, samt samverkan kring deltagande i…

2019-03-17