Ta chansen och tyck till om SIP STRIMs strategiska agenda!

2018-12-21

Den strategiska innovationsagenda (STRIM-agendan) som är grunden för det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM har uppdateras under hösten. Som ett sista steg i agendaarbetet ges nu intresserade aktörer en chans att komma med synpunkter på de dokument som har arbetats fram.

De nio tematiska områdena som är relaterade till primära och sekundära råvaror finns kvar och för varje område definieras den forskning och innovation som behövs i kort, medellångt och långt perspektiv. Nytt för agendan är ett inledande kapitel som beskriver utmaningar, drivkrafter och vision för branschen. Samtliga texter är öppna för konsultation.

Den uppdaterade agendan ska beslutas av styrelserna i SIP STRIM och Svemin i februari respektive mars och kommer sedan att presenteras på Bergforskdagarna i maj.

Ta chansen och tyck till om den framtida STRIM-agendan! Du mailar dina kommentarer till Petra Åhl, [email protected] och Kent Tano, [email protected]
Ange i e-posttiteln vilken del av agendan som kommentarerna avser.

Deadline för kommentarer är 16 januari.

 

Dokument för synpunkter

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SIP STRIMs årliga utlysning är öppen!

Nu har SIP STRIMs stora utlysning 2019 öppnat! Vi kan finansiera förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt som leder mot en hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri. Till utlysningstexten

2019-05-23

Release av den strategiska forsknings- och innovationsagendan för svensk gruv- och mineralindustri samt metallutvinnande industri

Den nya strategiska forsknings- och innovationsagenda för svensk gruv-, mineral- och metallutvinnande industri släpptes under morgonen på den femtonde versionen av Bergforsk- och STRIMdagarna. Agendan som uppdateras vart tredje år, är den tredje…

2019-05-15

De fem första innovationsprogrammen genomgår sexårsutvärdering

Under året kommer de fem strategiska innovationsprogram som startade 2013 att genomgå en sexårsutvärdering. Finansiärerna Vinnova, Formas och Energimyndigheten har upphandlat Faugert & Co för göra en grundlig utvärdering av SIP Lighter, SIP…

2019-03-19