Release av den strategiska forsknings- och innovationsagendan för svensk gruv- och mineralindustri samt metallutvinnande industri

2019-05-15

Den nya strategiska forsknings- och innovationsagenda för svensk gruv-, mineral- och metallutvinnande industri släpptes under morgonen på den femtonde versionen av Bergforsk- och STRIMdagarna.

Agendan som uppdateras vart tredje år, är den tredje i ordningen och syftar till att lyfta fram forsknings- och innovationsbehoven för svensk mineral- och gruvindustri, metallutvinnande industri samt utrustningsleverantörer. Den har tagits fram av industri, akademi och institut tillsammans och har fokus på hållbarhet och visar vägen framåt för branschen!

Här kan du ta del av den.

I den engelska versionen av den strategiska agendan finns även en fördjupning och ökad detaljbeskrivning av de nio tematiska forskning- och innovationsområdena med utmaningar, behov och åtgärder samt förväntat utfall i såväl löptext som i överskådlig tabellform.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SIP STRIMs årliga utlysning är öppen!

Nu har SIP STRIMs stora utlysning 2019 öppnat! Vi kan finansiera förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt som leder mot en hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri. Till utlysningstexten

2019-05-23

Release av den strategiska forsknings- och innovationsagendan för svensk gruv- och mineralindustri samt metallutvinnande industri

Den nya strategiska forsknings- och innovationsagenda för svensk gruv-, mineral- och metallutvinnande industri släpptes under morgonen på den femtonde versionen av Bergforsk- och STRIMdagarna. Agendan som uppdateras vart tredje år, är den tredje…

2019-05-15

De fem första innovationsprogrammen genomgår sexårsutvärdering

Under året kommer de fem strategiska innovationsprogram som startade 2013 att genomgå en sexårsutvärdering. Finansiärerna Vinnova, Formas och Energimyndigheten har upphandlat Faugert & Co för göra en grundlig utvärdering av SIP Lighter, SIP…

2019-03-19