LTU, SIP STRIM och EIT RawMaterials på Future Mine and Minerals, 28-29 januari 2019

2018-11-18
LTU, SIP STRIM och EIT RawMaterials kommer att vara med på konferensen Future Mine and Minerals 28-29 januari 2019 på Grand hotell i Stockholm.

Vi kommer att presentera Forskning och innovation som en möjliggörare för framtidens hållbara råvaruförsörjning – ett samarbetet mellan industri, akademi och forskning under breakout session 1 den 28 januari. Sessionen kommer att modereras av Pär Weihed, pro-rektor på Luleå Tekniska Universitet.

Ur programmet: Den svenska gruv och metallindustrin ligger i framkanten när det kommer till teknik, produktivitet och hållbarhet. En succéfaktor är en lång historia av gemensam forskning och innovation i ett väl fungerade ekosystem med universitet, forskningsinstitut, gruvföretag och leverantörer. Sessionen kommer att ge en överblick av det svenska och europeiska innovationsekosystemet, men även exempel på pågående forskning och resultat i framkant från innovationssystemet.

Vi kommer även att finnas med på utställningen, kom förbi och träffa oss!

Läs mer om konferensen och anmäl dig på: www.futuremineandmineral.com

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

De fem första innovationsprogrammen genomgår sexårsutvärdering

Under året kommer de fem strategiska innovationsprogram som startade 2013 att genomgå en sexårsutvärdering. Finansiärerna Vinnova, Formas och Energimyndigheten har upphandlat Faugert & Co för göra en grundlig utvärdering av SIP Lighter, SIP…

2019-03-19

Ny programdirektör för SIP STRIM

Från början av året har Jenny Greberg tillträtt som ny programdirektör för SIP STRIM, det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri. Jenny som tidigare har varit Teknik- och innovationsansvarig inom programmet övertar…

2019-03-19

Cross SIP-samarbete inom projektstöd

De strategiska innovationsprogrammen (SIP:arna) genomför en rad olika insatser för att stimulera och utveckla innovation inom respektive område. Det kan handla om matchmaking, olika nätverk, träffar och möten, samt samverkan kring deltagande i…

2019-03-17