Introduce a Girl to Engineering-Day (IGEday), 29 mars 2019

2019-03-13

Det här är ett arrangemang som anordnas runt om i hela Sverige för alla tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år av WomenEngineer. Syftet med IGEDay är att visa upp arbetsplatsen och inspirera tjejer till att vilja bli ingenjörer. Luleå Tekniska Universitet deltar i år med ett inslag av Geoteknik.

Mellan kl. 9-12 kommer deltagarna att få en inblick i universitetet, området geoteknik och få se campusområdet, dagen avslutas med lunch i Centrumrestaurangen 12-13.

Sista dagen för anmälan: fredag 15 mars.

Resebidrag

Eftersom så många som möjligt ska kunna delta erbjuds reseersättning upp till 1500kr och vid behov boendeersättning upp till 400kr.

Mer information och anmälan

IGEday Luleå tekniska universitet(pdf)

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SIP STRIMs årliga utlysning är öppen!

Nu har SIP STRIMs stora utlysning 2019 öppnat! Vi kan finansiera förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt som leder mot en hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri. Till utlysningstexten

2019-05-23

Release av den strategiska forsknings- och innovationsagendan för svensk gruv- och mineralindustri samt metallutvinnande industri

Den nya strategiska forsknings- och innovationsagenda för svensk gruv-, mineral- och metallutvinnande industri släpptes under morgonen på den femtonde versionen av Bergforsk- och STRIMdagarna. Agendan som uppdateras vart tredje år, är den tredje…

2019-05-15

De fem första innovationsprogrammen genomgår sexårsutvärdering

Under året kommer de fem strategiska innovationsprogram som startade 2013 att genomgå en sexårsutvärdering. Finansiärerna Vinnova, Formas och Energimyndigheten har upphandlat Faugert & Co för göra en grundlig utvärdering av SIP Lighter, SIP…

2019-03-19