Introduce a Girl to Engineering-Day (IGEday), 29 mars 2019

2019-03-13

Det här är ett arrangemang som anordnas runt om i hela Sverige för alla tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år av WomenEngineer. Syftet med IGEDay är att visa upp arbetsplatsen och inspirera tjejer till att vilja bli ingenjörer. Luleå Tekniska Universitet deltar i år med ett inslag av Geoteknik.

Mellan kl. 9-12 kommer deltagarna att få en inblick i universitetet, området geoteknik och få se campusområdet, dagen avslutas med lunch i Centrumrestaurangen 12-13.

Sista dagen för anmälan: fredag 15 mars.

Resebidrag

Eftersom så många som möjligt ska kunna delta erbjuds reseersättning upp till 1500kr och vid behov boendeersättning upp till 400kr.

Mer information och anmälan

IGEday Luleå tekniska universitet(pdf)

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

De fem första innovationsprogrammen genomgår sexårsutvärdering

Under året kommer de fem strategiska innovationsprogram som startade 2013 att genomgå en sexårsutvärdering. Finansiärerna Vinnova, Formas och Energimyndigheten har upphandlat Faugert & Co för göra en grundlig utvärdering av SIP Lighter, SIP…

2019-03-19

Ny programdirektör för SIP STRIM

Från början av året har Jenny Greberg tillträtt som ny programdirektör för SIP STRIM, det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri. Jenny som tidigare har varit Teknik- och innovationsansvarig inom programmet övertar…

2019-03-19

Cross SIP-samarbete inom projektstöd

De strategiska innovationsprogrammen (SIP:arna) genomför en rad olika insatser för att stimulera och utveckla innovation inom respektive område. Det kan handla om matchmaking, olika nätverk, träffar och möten, samt samverkan kring deltagande i…

2019-03-17