Cross SIP-samarbete inom projektstöd

2019-03-17

De strategiska innovationsprogrammen (SIP:arna) genomför en rad olika insatser för att stimulera och utveckla innovation inom respektive område. Det kan handla om matchmaking, olika nätverk, träffar och möten, samt samverkan kring deltagande i olika forum. Men det kan även vara stöd som olika typer av presentationsmaterial, mallar och verktyg.

Många av insatserna är likartade men anpassade för att möta den specifika målgruppens område och behov. Samtidigt finns det ett behov av att samverka mellan programmen för att effektivisera arbetet, utveckla programmens egen förmåga och stärka samtliga strategiska innovationsområden.

Under hösten har ett cross SIP-samarbete etablerats på initiativ av SIP STRIM. Genom att skapa ett forum för samverkan kan man kartlägga vilka insatser som görs idag, utveckla gemensamma aktiviteter och samverka i gemensamma strategiska projekt. Det här kommer i förlängningen leda till att öka den gemensamma förmågan till utveckling.

Kontakt: Mats Sandström: SIP STRIM

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SIP STRIMs årliga utlysning är öppen!

Nu har SIP STRIMs stora utlysning 2019 öppnat! Vi kan finansiera förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt som leder mot en hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri. Till utlysningstexten

2019-05-23

Release av den strategiska forsknings- och innovationsagendan för svensk gruv- och mineralindustri samt metallutvinnande industri

Den nya strategiska forsknings- och innovationsagenda för svensk gruv-, mineral- och metallutvinnande industri släpptes under morgonen på den femtonde versionen av Bergforsk- och STRIMdagarna. Agendan som uppdateras vart tredje år, är den tredje…

2019-05-15

De fem första innovationsprogrammen genomgår sexårsutvärdering

Under året kommer de fem strategiska innovationsprogram som startade 2013 att genomgå en sexårsutvärdering. Finansiärerna Vinnova, Formas och Energimyndigheten har upphandlat Faugert & Co för göra en grundlig utvärdering av SIP Lighter, SIP…

2019-03-19