För projektledare


Ur Vinnovas allmänna villkor för bidrag

  • Projektet ska vara representerat av minst en projektpartner vid konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom SIP STRIM
  • Vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det Strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten (t.ex. publicering oavsett medium och muntliga presentationer).
  • Projektet ingår inom det Strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM och ska samverka med programmets programkontor i genomförandet.

Presentationsmallar

Mall presentation – fullskaleprojekt och piloprojekt inom SIP STRIM

Mall presentation – förstudie inom SIP STRIM


Logotyper

SIP STRIM

Logo finansiärer, liggande med svensk text

Logo finansiärer, stående, svensk text

Logo finansiärer, liggande, eng text

Logo finansiärer, stående, eng text


Presentationer från programkontoret

Jämställdhet inom SIP STRIM

Projektstöd inom SIP STRIM

Kommunikation inom SIP STRIM

Presentation av Vinnova på SIP STRIM Programdag 2019


 

Innovation Due Dilligence

Förfina din idé till en strategi. Innovation Due Dilligence är en metod för att bedöma och fånga den verkliga marknadspotentialen för tidiga innovationer. IDD togs fram i ett strategiskt SIP STRIM-projekt som samordnades av LTU Business tillsammans med RISE och SIP STRIM projektkontor.

Innovation Due Dilligence


Saknar du någon information?

Vilken information skulle du som projektledare vilja hitta här? Hör av dig!

FacebookTwitterLinkedInEmail