SIP STRIM programdag 2018

27 September 2018

Årets programdag hålls den 27 september på Kulturens hus i Luleå.

Programdagen är ett forum för projektledare och projektmedlemmar att nätverka, utbyta erfarenheter och ta del av aktuella frågor inom programmet. Dagen är även viktig för att fånga upp behov och önskemål som ger programkontoret möjlighet att förbättra och utveckla projektstödet kontinuerligt.

Program

9.30 Fika
10.15 Välkomna, samt information från SIP STRIM och Vinnova
 • Presentation av SIP STRIM och aktuella frågor (Anna Utsi, programchef)
 • Uppföljning från 2017 års programkonferens (Matz Sandström, ansvarig projektuppföljning)
 • Utvärdering av resultat (Matz Sandström)
 • Aktuellt på Vinnova (Susanne Gylesjö, Vinnova)
 • Jämställdhet (Anna Utsi)
 • Kommunikation (Terese Mella, kommunikationsansvarig)
12.00 Lunch
13.00 Presentationer av STRIM-projekt godkända 2018
Fullskaleprojekt
 • Strategier och indikatorer for gruvsäkerhet
 • Förbättring av datakvalitet för LCC-förutsägelser med molntjänster
Förstudier
 • Stochastic Mine Design
 • Digitala tvillingar för ökad effektivitet i mineraltekniska processer
 • MachineHealth: Towards Healthy Machines and Predictive Maintenance with AI
 • Innovativa bindemedel för effektiv återvinning av restprodukter från stålverk
 • Distributed acoustic optical fiber sensor for conveyor belts health monitoring
 • Innovative DTH drill monitoring a pre study
 • Ligninbaserade hydrofoba nanopartiklar för hållbara flotationsprocesser (LIGNOFLOT)
 • Förstudie – Hybrid Modell för Partikelsönderdelning i DEM
 • Numerisk modellering av sprängning och gravitationsflöde i skivrasgruvor
 • On-line övervakning av kemisk sammansättning av järnmalm med laserbaserad optisk spektrometri
 • SURVEYOR: Undersökning av ventilationssystem i gjuterier med robotar och stationära sensorer
 • Renframställning av tellur med hjälp av jonvätske-vätskeextraktion
13.50 Pågående projekt
 • Innovativa kvalitetssäkrade produkter baserade på fayalitslagg
 • Utveckling av kriterier på grund av seismiska risker för tillfällig stängning / återupptas seismiskt aktiva gruvor
 • Integrerad inversion med befintlig geofysik inom prospektering
 • SafePos II – Säkerhetspositionering för gruvindustrin II
 • Ny digital 3D modell av Grate-Kiln pelletsprocessen för minskad energianvändning & utsläpp
 • LTU Från ord till handling – Hållbarhetsledningssystem för social acceptans
 • Fälttest av FBG-baserat sensorsystem – till nytta för industri och samhälle
 • Följning och kontroll av ledstyrda maskiner med externa sensorer
 • Face-to-Mill
 • Face-to-Surface II – Improved production efficiency in sublevel caving
 • Prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmineraliseringar och industrikarbonater
 • Gruvindustri och urfolk: regelverk, bäst praxis och social innnovation
 • Bedömning av risken för bergutfall och optimering av bergförstärkning i djupa underjordsgruvor
 • Efficient comminution operation (ECO)
15.00 Fika
15.30 Information från EIT Raw Materials och Workshop
16.45 Avslutning
17.30 Gemensam middag

Anmäl dig här, senast den 14 september

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser

15 October 2019

Top Management möte

15 oktober 2019, IVA Stockholm Tema: Framtidens gruvindustri – vägar för att ta oss dit

6 –7 November 2019

EIT RawMaterials General Assembly 2019, and EIT RawMaterials Brokerage and Information Event

Date: 6-7 November 2019 Venue: Radisson Blu Hotel, Karl-Liebknecht-Straße 3, 10178 Berlin, Germany General Assembly Brokerage Event Program

7 November 2019

Workshop: AI in Mining – Hype or Hope?

Välkommen till en inspirerande dag kring hur AI kan skapa nya värden och öka konkurrenskraften för svensk gruvindustri.…

13 November 2019

SIP STRIM styrelsemöte

Plats: Luleå

13 November 2019

General Assembly möte

Plats: Luleå Vid General Assembly-mötet träffas representanter från alla organisationer som är aktiva inom SIP STRIM. Vid mötet…

27 November 2019

Svemins Höstmöte på Nalen