Mining innovation for a sustainable future

Strategiskt innovationsprogram för gruv- och metallproducerande industri

 

Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin

5 November 2020

Boosting distance learning in and mining and metal production

31 May 2020

Utlysning för planeringsbidrag

12 November 2020

Jenny Greberg, Programdirektör SIP STRIM

Några ord från Programdirektören

Det är annorlunda tider vi är i och står i. Det rådande läget påverkar såklart vår bransch,  och våra universitet och högskolor har nya utmaningar kopplade till att utbilda på distans. Vi hoppas…

2020-05-25

SIP STRIM Annual Report 2019

Idag släpper vi SIP STRIM Årsrapport 2019. Årsrapporten ger en sammanfattning av året som har gått med en översikt över viktiga händelser och aktiviteter, och den ger också en inblick i programmets aktiviteter….

2020-05-19

SIP STRIM lyser ut 400 000 kr för att anpassa kurser inom gruv och metallproduktion för distanslärande

Idag är det snabba omställningar som krävs, inte minst för universiteten som behöver ställa om kursernas innehåll för att anpassas till det digitala formatet. SIP STRIM öppnar därför en utlysning med syfte att…

2020-05-15

Mines and Minerals Innovation Summer

I år som första år finansierar SIP STRIM ett sommarprogram med syfte att ge studenter från svenska universitet chansen att utveckla sitt entreprenörskap och vara med och öka innovationstakten för svensk gruvindustri. Mines…

2020-05-14

SIP STRIMs Innovationsidétävling blir ett digitalt event och vi närmar oss deadline för ansökningar!

Nu är det 38 timmar kvar till vi stänger ansökan till SIP STRIMs årliga innovationsidétävling 2020! Senast onsdag den 13 maj kl. 23.59 vill vi ha din idé. Digitalt event På grund av…

2020-05-12

Den 12 maj öppnar vår öppna utlysning!

Den 12 maj öppnar vi årets öppna utlysning ”Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin”. I utlysningen finansierar vi kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i…

2020-05-04

Event icon

Kommande händelser

4 June 2020

SIP STRIM digital utlysningsturné

“Tackling sustainability, environmental and climate challenges in the mining and metals industry” Annual Open Call 2020 opens 12…

10 June 2020

SIP STRIMs innovationsidétävling – pitchevent

Innovationsidétävling

2 September 2020

SIP STRIM styrelsemöte

1 October 2020

SIP STRIM programdag

24 –25 March 2021

GMG Forum i Luleå

Twitter

Idag håller vi webinar och berättar om & svarar på frågor om vår öppna utlysning Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin. Fler tillfällen är planerade om du missade dagens! #sipnytt #innovation #sipstrim #vinnova #formas #energimyndigheten

Öppen utlysning för att anpassa kurser inom gruv och metallproduktion för distanslärande - sista ansökningsdag 31 maj! #sipnytt #vinnova https://www.sipstrim.se/sv/news/sip-strim-lyser-ut-400-000-kr-for-att-anpassa-kurser-inom-gruv-och-metallproduktion-for-distanslarande/

28 maj - webinar om vår öppna utlysning som finansierar förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt som möter samhällsutmaningarna definierade i branschens forsknings- och innovationsagenda. #sipnytt #vinnova https://www.sipstrim.se/news/on-may-12-we-open-this-years-open-call/

- Vi hoppas att den pågående krisen inte kommer att ha stor negativ påverkan på vår #innovationskraft, utan att vi istället kan få ökat fokus på innovation som behövs för att stärka branschens #konkurrenskraft och klara av den gröna omställningen. https://www.sipstrim.se/sv/news/nagra-ord-fran-programdirektoren/

38 timmar kvar för att lämna din idé till SIP STRIMs #Innovationsidétävling 2020! 10 juni håller vi digitalt #Pitchevent och lyssnar på de åtta #innovationer som tas ut att pitcha. http://www.sipstrim.se/idetavling

Load More...