Mining innovation for a sustainable future

Strategiskt innovationsprogram för gruv- och metallproducerande industri

Utlysning för planeringsbidrag

13 January 2020

Tracemet - spårbarhet av metaller

Så ska metallernas ursprung spåras – Sveriges Radio P4 om projektet Tracemet

Metallens ursprung i produkter spelar allt större roll för både konsument och producent. I projektet Tracemet som finansieras av SIP STRIM kommer man att ta fram ett system för att öka kännedom om…

2020-01-07

Vi sammanfattar året!

Så går då 2019 mot sitt slut. Det är SIP STRIMs sjätte verksamhetsår och i och med det dags för finansiärernas sexårsutvärdering av programmet. Sexårsutvärderingen är en grundlig genomlysning av verksamheten som har…

2019-12-19

Lyckad sexårsutvärdering för SIP STRIM lägger grunden för fortsatt finansiering av programmet

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor och programmen kan få finansiering i upp till 12…

2019-12-12

koppar

Nytt projekt TraceMet: Nu blir det möjligt att följa metallens ursprung

Att behovet av metall och mineral ökar med ny teknik står klart, och att man med det driver på råvaruproduktionen i länder som saknar både miljö- och arbetsmiljöskydd. Efterfrågan på hållbart producerad metall…

2019-12-09

Näringsminstern tillsätter utredning för att öka förutsägbarheten gällande tillståndsprocessen för gruv- och mineralnäringen

Under Svemins Höstmöte den 27 november släppte näringsminister Ibrahim Baylan nyheten om att tillsätta en utredning för förbättrad förutsägbarhet gällande tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen.

2019-12-09

Innovatören bakom innovationerna – extra hederspris från SIP STRIM

När nomineringarna till det nyinstiftade priset SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award började rulla in under hösten stod det snabbt klart för juryn att det inte skulle bli något lätt uppgift att plocka…

2019-12-03

Event icon

Kommande händelser

4 February 2020

Förstärkt bergmekanisk verklighet – workshop

Tid: kl. 10.00 – 16.00 Plats: Plats: Vasagatan 16, Stockholm (Mitt emot centralstationen) Workshopen innehåller en mix av…

11 February 2020

SIP STRIM styrelsemöte

12 –13 February 2020

2nd MINERS PhD Network Workshop – Challenges in the Swedish Mining Sector

Plats: Elite Stora Hotellet, Drottninggatan, Örebro Besök: Zinkgruvan Mine and Epiroc Facility Program Program workshop Registration Registrera dig…

24 –25 March 2020

GMG Forum – Building a better future

Efter förra årets succe med Global Mining Guidelines Groups ”Future Mining Forum” i Luleå, teamar vi återigen upp…

12 –13 May 2020

Bergforsk- och STRIMdagarna

13 May 2020

SIP STRIM styrelsemöte

2 September 2020

SIP STRIM styrelsemöte

1 October 2020

SIP STRIM programdag

Twitter

Metallens ursprung spelar allt större roll för konsument och producent. I projektet Tracemet tar man fram ett system för att spåra metallens ursprung.
https://www.sipstrim.se/sv/news/sa-ska-metallernas-ursprung-sparas-sveriges-radio-p4-om-projektet-tracemet/ #sipnytt #spårbarhet #tracemet #traceability #vinnova #svemin #ivl #lkab #boliden @sverigesradio

Nu blir det möjligt att följa metallens ursprung. SIP STRIM finansierar spårbarhetsprojekt som möjliggör val av rättvisa metaller för att nå de globala hållbarhetsmålen. #vinnova #traceability #spårbarhet #agenda2030 #sipnytt https://www.mynewsdesk.com/se/sip-strim/pressreleases/nu-blir-det-moejligt-att-foelja-metallens-ursprung-2951404

@SIMSmining @MobilarisGroup @SipStrim @Svemin_mining
Congratulation SIMS-partners Mobilaris for winning the great SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award!
#H2020 #Minesofthefuture #Attractiveworkplaces

Rektor Birgitta Bergvall Kåreborn @LTUniv om jakten på framtidens #kompetens till basindustrin. #mineralbidraget #höstmötet

Veronica Bjurulf från #NTA skolutveckling om att i tid ålder skapa intresse för #naturvetenskap och teknik. Viktigt del i #kompetensförsörjning #mineralbidraget #höstmötet

Load More...