Co-Creation workshops

2018-08-20

Det är nu dags att uppdatera STRIM Agenda 2016 och vi har nöjet att bjuda in till en serie om workshops som ska fungera som underlag för den kommande STRIM Roadmap 2019.

Som ramverk för utvecklingen av roadmap kommer vi att använda oss av University of Cambridge metod för ”Strategic roadmapping

Den första workshopen är specifikt riktad till styrelserna för Svemin, Bergforsk och SIP-STRIM och fokuserar på drivkrafter, utmaningar och vision för det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri.

Resultatet från den visionära workshopen används sedan som input till efterföljande öppna workshops som genomförs i två steg. I dessa workshops validerar vi vision och utmaningar samt vaskar fram viktiga indata till de tematiska områden som ska beskrivas i roadmapen.

Datum för öppna workshops:
LTU Luleå, 13 sep – Steg 1
LKAB Malmberget, 24 sep – Steg 2

Programmen till Co-Creation worshops som pdf:

Anmäl dig till öppna workshops här 

FacebookTwitterLinkedInEmail

More news

Have you seen our project brochure?

Our innovation projects range from short pre-studies,to fullscale innovation projects, pilot tests and demonstration projects. All projects are initiated by our various stakeholders and each full-scale and pilot project involves at least two partners from the industry…

2019-02-01

The Minalyze story – how SIP STRIM makes difference

A real success story and an excellent example of the Swedish innovation system. Hear Minalyze’s story from idea out in the world.

2019-01-28

Take the chance to have your say about the SIP STRIM’s strategic innovation agenda (roadmap)

The Strategic Innovation Agenda (STRIM Agenda), which is the foundation for the Strategic Innovation Program SIP STRIM, has been updated this fall. As a final step, interested parties are now given a chance…

2018-12-21