Co-Creation workshops

2018-08-20

Det är nu dags att uppdatera STRIM Agenda 2016 och vi har nöjet att bjuda in till en serie om workshops som ska fungera som underlag för den kommande STRIM Roadmap 2019.

Som ramverk för utvecklingen av roadmap kommer vi att använda oss av University of Cambridge metod för ”Strategic roadmapping

Den första workshopen är specifikt riktad till styrelserna för Svemin, Bergforsk och SIP-STRIM och fokuserar på drivkrafter, utmaningar och vision för det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri.

Resultatet från den visionära workshopen används sedan som input till efterföljande öppna workshops som genomförs i två steg. I dessa workshops validerar vi vision och utmaningar samt vaskar fram viktiga indata till de tematiska områden som ska beskrivas i roadmapen.

Datum för öppna workshops:
LTU Luleå, 13 sep – Steg 1
LKAB Malmberget, 24 sep – Steg 2

Programmen till Co-Creation worshops som pdf:

Anmäl dig till öppna workshops här 

FacebookTwitterLinkedInEmail

More news

SIP STRIM Annual report 2017

SIP STRIM Annual report 2017

2018-08-20

Professor Caisa Samuelsson om SIP STRIM

2018-08-20

Terese Mella

New communicator and event coordinator

We welcome Terese Mella as new communicator and event coordinator at SIP STRIM! Terese will share her time between SIP STRIM and her current work at Swerea MEFOS, where she has been working…

2018-08-16