Bergforsk- och STRIMdagarna 2019

15 –16 May 2019

Plats: Lilla Salen, Kulturens Hus, Luleå

Moderator: Sabine Mayer, VD Bergforsk

Konferensens webbsida, samt anmälan: http://www.bergforsk.se/

Välkommen till Bergforsk- och STRIMdagarna. Bland annat presenteras ny FOI-agenda, SIP STRIMs arbete och strategier framtidens hållbara gruvor. Det blir många intressanta föreläsningar och tillfällen till spännande möten. Självklart blir det också stipendieutdelning, mingel och middag med möjligheter till diskussioner och kontakter.

Onsdag den 15 maj, 10.00-17.00

Välkomna!

 • Sex år med SIP STRIM och ny FoI-agenda. Framgångar och resultat från SIP STRIM programmet – Jenny Greberg, programchef för SIP STRIM och ansvarig för FoI vid Svemin
 • Kent Tano och Petra Åhl presenterar den nya FoI-agendan.

Utvecklat FOI-landskap

 • Vikten av riktad grundforskning, Lena Alakangas – föreståndare för CAMM vid LTU
 • LTUs inriktning på gruv för framtiden – Pär Weihed, prorektor LTU
 • SWERIM – ett nytt forskningsinstitut – Pontus Sjöberg, Vd SWERIM
 • Panelsamtal

Hållbar gruvindustri – vägar för framtiden

 • Nationell och internationell policyuppdatering inom klimat och energi – Petter Hojem, kansliråd Miljö- och energidepartementet
 • Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid – hur kan den se ut? – Olle Olsson, SEI
 • Fossilfri färdplan – Svemin
 • Spårbarhetsprojektet – Frida Höjvall, projektledare, RISE

12.10-13.30 Lunch

På gång inom industrin

 • Boliden
 • LKAB
 • Zinkgruvan
 • Epiroc
 • Sandvik
 • ABB
 • Testmiljön 5G Innovation Hub North – en tillgång för gruv- och processindustrin på LTU campus – Michael Nilsson, CDT, LTU
 • Women in Mining 2019 – Emma Härdmark, Svemin

14.35-15.10 Paus

Bergforsk stipendieutdelning, samt vinnarna av SIP STRIMs Innovationsidétävling 2019

Med fokus på marken och omgivande relationer

 • Gruvnäring och regional attraktionskraft, vägar framåt i Norrbotten – Willy Sundling Enhetschef Samhällsplanering och kulturmiljö, Länsstyrelsen Norrbotten
 • MinLand – Roland Arvidsson, projektledare, SGU
 • Walk the Talk – Helena Ranängen, LTU
 • Karin Beland, LTU
 • Panelsamtal kring gruvindustrins dialog med omgivande samhälle och regionens attraktionskraft

Avslutande ord – Jenny Greberg, programchef för SIP STRIM

Konferensen avslutas ca 17.00

18.00 Middag

Torsdag den 16 maj, 8.00-12.00

FacebookTwitterLinkedInEmail

Upcoming events

15 –16 May 2019

Bergforsk- och STRIMdagarna 2019

Plats: Lilla Salen, Kulturens Hus, Luleå Moderator: Sabine Mayer, VD Bergforsk Konferensens webbsida, samt anmälan: http://www.bergforsk.se/ Välkommen till…

16 May 2019

SIP STRIM board meeting