Bergforsk Top Management möte – Agendauppdatering grundworkshop

30 August 2018

Det är nu dags att uppdatera STRIM Agenda 2016 och vi har nöjet att bjuda in till en serie om workshops som ska fungera som underlag för den kommande STRIM Roadmap 2019.

Som ramverk för utvecklingen av roadmap kommer vi att använda oss av University of Cambridge metod för ”Strategic roadmapping

Den första workshopen är specifikt riktad till styrelserna för Svemin, Bergforsk och SIP-STRIM och fokuserar på drivkrafter, utmaningar och vision för det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri.

Resultatet från den visionära workshopen används sedan som input till efterföljande öppna workshops som genomförs i två steg. I dessa workshops validerar vi vision och utmaningar samt vaskar fram viktiga indata till de tematiska områden som ska beskrivas i roadmapen.

Datum för öppna workshops:
LTU Luleå, 13 sep – Steg 1
LKAB Malmberget, 24 sep – Steg 2

Programmen till Co-Creation worshops som pdf:

Anmäl dig till öppna workshops här 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Upcoming events

11 –15 March 2019

Mine Seismology Workshop

The Mine Seismology Workshop will give you an opportunity to meet researchers and mining engineers from Europe and…

27 –28 March 2019

GMG Forum: Future Mining Forum

Welcome to the Future Mining Forum in Luleå 27-28 March 2019. Take the opportunity to discuss key issues…

15 –16 May 2019

Bergforskdagarna 2019

Venue: Kulturens Hus, Luleå The programme will be presented on 4 march at www.bergforsk.se