Agendauppdatering – öppen workshop, steg 2

24 September 2018

Det är nu dags att uppdatera STRIM Agenda 2016 och vi har nöjet att bjuda in till en serie om workshops som ska fungera som underlag för den kommande STRIM Roadmap 2019.

Som ramverk för utvecklingen av roadmap kommer vi att använda oss av University of Cambridge metod för ”Strategic roadmapping

Den första workshopen är specifikt riktad till styrelserna för Svemin, Bergforsk och SIP-STRIM och fokuserar på drivkrafter, utmaningar och vision för det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri.

Resultatet från den visionära workshopen används sedan som input till efterföljande öppna workshops som genomförs i två steg. I dessa workshops validerar vi vision och utmaningar samt vaskar fram viktiga indata till de tematiska områden som ska beskrivas i roadmapen.

Öppna workshops
Steg 1 – Utmaningar, vision, nuläge och väg framåt
Datum och tid: 13 september 09.30-16.00
Plats: Konferenslokal ”The Sunset”, Clarion Sense, Luleå

Steg 2 – LKAB Malmberget, 24 sep – Steg 2

Programmen till Co-Creation worshops som pdf:

Anmäl dig till öppna workshops här 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Upcoming events

25 March 2019

GMG Workshop: AI Mining

GMG’s Artificial Intelligence (AI) Working Group aims to create a greater understanding of AI and its applications in mining and…

26 March 2019

GMG Workshop: Autonomous Mining

The Autonomous Mining Working Group aims to create a common vision of automation in the mining industry. This group brings…

27 –28 March 2019

GMG Forum: Future Mining Forum

Forum on autonomous mining and the digital mine coming to Luleå Day and time: Wednesday 27 March, hr. 8.30 –…

15 –16 May 2019

Bergforskdagarna 2019

Venue: Kulturens Hus, Luleå The programme will be presented on 4 march at www.bergforsk.se

16 May 2019

SIP STRIM board meeting