Strategiskt innovationsprogram för svensk gruv och metallproducerande industri

Bidrar till hållbar utveckling genom innovation

Nyheter

Innovationsidétävlingen 2018

SIP STRIM och EIT Raw Materials NCLC ordnar tillsammans en innovationsidétävling som är öppen för alla. De två bästa idéerna kan belönas med 600 000 kr vardera för att förverkliga idén. Läs mer om eventet…

2017-12-06

Utlysning för planeringsbidrag

Det strategiska innovationsprogrammet STRIM och Vinnova bjuder in alla aktörer som har eller har haft projekt finansierade av STRIM att söka planeringsbidrag för uppväxling av sina projekt genom internationella eller nationella initiativ. Läs…

2017-11-22

Uppdatering av projektsidor

I samband med att vi nu lanserar vår nya webb håller vi på att uppdatera sidorna om varje projekt. Samtidigt ser vi till att alla projektbeskrivningar finns på både svenska och engelska. Detta…

2017-10-31

Utlysning nu öppen

En utlysning är nu öppen för alla intressenter som vill bidra till de mål som beskrivs i STRIM-agendan. Vi kan finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt längs hela värdekedjan: prospektering, resurskaraktärisering, gruvdrift,…

2017-09-19

Kursen Gruvdammar och dammsäkerhet

Under våren 2018 arrangerar Luleå tekniska universitet i samarbete med Svemin kursen Gruvdammar och dammsäkerhet. Kursen är avsedd för den som arbetar med gruvdammar inom industri, konsultföretag, myndigheter etc. Kursen omfattar sex dagar…

2017-09-13

Ny utlysning i september

Nästa utlysning inom SIP STRIM öppnar den 18 september 2017. Utlysningstext och mallar kommer att publiceras på SIP STRIM:s och Vinnovas hemsidor.

2017-08-18

Informationsdag och brokerage event, 8–9 november i Bryssel

En informationsdag och brokerage event som behandlar arbetspaketet ”Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror” inom Horisont 2020 kommer att hållas 8–9 november 2017 i Bryssel. Målgruppen är den som är intresserad av att delta…

2017-08-16

Nya projekt godkända

Tio fullskaleprojekt och nio förstudier har godkänts för finansiering. Fullskaleprojekt Efficient comminution operation (ECO) Andreas Johansson, Luleå University of Technology SEK 4 995 300 Samarbetsparter: LTU, Innovative Machine Vision Pty Ltd, Optimation AB, Vale…

2017-06-22

Bergforskdagarna 2017, 31 maj till 1 juni

Årets tema var Smart grön gruva. Se live-sändningen med föreläsningar, paneldiskussioner och det senaste inom forskning. Sändning från 31 maj Sändning från 1 juni

2017-06-07

EIT RawMaterials Affärsidétävling 2017

Affärsidétävlingen hos EIT RawMaterials söker innovativa idéer från individer, forskargrupper, entreprenörer och startups om nya produkter, processer och tjänster i tre kategorier: Utanför upptäckterna och intelligent gruva. Teknik och lösningar för förbättrad och…

2017-05-02

Välkommen till STRIM:s forskarskola

Huvudsyftet med forskarskolan är att göra det enklare för doktorander att nätverka, och årliga sammankomster kommer att organiseras för att uppmuntra samarbeten. Ett annat syfte med forskarskolan är att göra det lättare för…

2017-03-17

Widefind och Innan AB vinner idétävling för totalt 1,2 miljoner kr

Företagen Widefind och Innan AB har vunnit 600 000 kronor vardera på en idétävling arrangerad av innovationsprogrammet SIP STRIM och EIT Rawmaterials North för deras smarta lösningar kring gruv- och metallutvinningssektorn. Widefind vann…

2017-03-01

Kommande händelser

15 februari 2018

Vinn 600 000 kr till förverkligandet av din innovationsidé

    Pitcha din innovationsidé för tongivande forskare och företagsledare inom gruv- och metallproducerande industri. De två bästa…

19 februari 2018

Styrelsemöte SIP STRIM

Styrelsen för SIP STRIM sammanträder i Luleå.

16 –17 maj 2018

Bergforskdagarna 2018

Bergforskdagarna kommer att arrangeras i Luleå 16–17 maj 2018. Boka in datumet redan nu! Mer information om årets…

17 maj 2018

Styrelsemöte SIP STRIM

Styrelsen för SIP STRIM sammanträder i Luleå.

4 september 2018

Styrelsemöte SIP STRIM

Styrelsen för SIP STRIM sammanträder i Stockholm.

21 november 2018

Styrelsemöte SIP STRIM

Styrelsen för SIP STRIM sammanträder i Stockholm.