Kursen Gruvdammar och dammsäkerhet

Under våren 2018 arrangerar Luleå tekniska universitet i samarbete med Svemin kursen Gruvdammar och dammsäkerhet. Kursen är avsedd för den som arbetar med gruvdammar inom industri, konsultföretag, myndigheter etc. Kursen omfattar sex dagar vid två tillfällen.

Ytterligare information finns här: Flyer Gruvdammar och Dammsäkerhet.