Calls

Call is now open

The call is now open for all stakeholders that wish to contribute to the goals described in the STRIM agenda. We can finance shorter pre-studies, full-scale… Read more »

Previous calls

Ny utlysning öppen

Nu är SIP STRIMS nästa breda utlysning öppen. Utlysningen täcker hela STRIMS agendaområde och är öppen för förstudier, fullskaleprojekt och pilotprojekt. Mer information om utlysningen… Read more »

OPEN CALL 2016!

Det strategiska innovationsprogrammet STRIM och Vinnova bjuder in alla aktörer som kan bidra till att uppfylla programmets övergripande syfte och mål att skicka in ansökningar… Read more »