Board of Directors

Styrelseordförande

Kent Tano, LKAB

Ledamöter

Staffan Sandström, Boliden

Mikael Ramström, Atlas Cocpo

Anders Gustafsson, Zinkgruvan

Karin Högdahl, Uppsala Universitet

Pär Weihed, Luleå tekniska universitet

Margaret McNamee, RISE